ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ONLINE

Propozycja interaktywnych szkoleń i warsztatów on-line dla managerów wszystkich szczebli.

Spotkania z ekspertami od zarządzania kryzysowego oraz zarządzania zdalnego zespołami.

Trzyetapowy przebieg warsztatów:

Warsztaty przeprowadzamy przy użyciu platformy online – narzędzia wspierającego proces szkolenia na wszystkich etapach. Przekazujemy tam informacje o wydarzeniach w projekcie (miejscu, terminach szkoleń, zadaniach do wykonania).

Platforma daje także mozliwość ciągłego pogłębiania wiedzy w obrębie tematyki projektu szkoleniowego, poprzez udostępnianie inspirujących materiałów (filmów, prezentacji, artykułów).

WZMOCNIJ ZESPÓŁ, ZDOBĄDŹ NARZĘDZIA
DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA


ZAPYTAJ O OFERTĘ